Naším hlavním a dlouhodobým cílem na nově budovaných plochách, které těsně navazují na městkou cyklostezku, je rozvíjení povědomí společnosti o krajinné architektuře, tvorbě a vlivu prostředí na člověka.Výstavba relaxačních parkových zón a nového volnočasového prostoru pro lidi.

Příroda, Ekopobyt, dokonalé sepětí s přírodou, aktivní odpočinek a relaxace, to vše bude hlavní prioritou našeho EkoParku.

Součástí EkoParku budou: piknikové paloučky, zóny pro rodinné grilování, místa pro pozorování a naslouchání zvuků přírody, dětské herní prvky, naučné dětské přírodovědné stezky, bylinkové zahrády nebo Wood Workout Park

Prvotní informace o EkoParku