Prvotní informace o EkoParku

Naším hlavním a dlouhodobým cílem na nově budovaných plochách, které těsně navazují na městkou cyklostezku, je rozvíjení povědomí společnosti o krajinné architektuře, tvorbě a vlivu prostředí na člověka.Výstavba relaxačních parkových zón a nového volnočasového prostoru pro lidi. Příroda, Ekopobyt, dokonalé…